Bibliotekskortsblankett

T.ex. Vasa universitets, VAMKs, Novias och andra högskolors användare. Du kan börja använda bibiliotekskortet direkt.

Beställ kort utan HAKA-användarnamn. Du får kortet om 3 dagar när du bevisar din identitet vid bibliotekets service desk.